GRUV promoviše i pruža podršku kreativnim stvaraocima, umetnicima, autorima i domaćim proizvođačima koji žele da budu deo Gruvlend mreže.

GRUV je online shop je pokrenut u septembru 2019. godine sa idejom da promoviše domaće proizvođače i kreativne stvaraoce.

GRUV je online shop je pokrenut u septembru 2019. godine sa idejom da promoviše domaće proizvođače i kreativne stvaraoce.

GRUV je online shop je pokrenut u septembru 2019. godine sa idejom da promoviše domaće proizvođače i kreativne stvaraoce.

GRUV je online shop je pokrenut u septembru 2019. godine sa idejom da promoviše domaće proizvođače i kreativne stvaraoce.