POLITIKA PRIVATNOSTI

Kada koristite internet stranicu www.gruv.rs, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu. Svaku obradu Vaših ličnih podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Opšti podaci:

Za obradu podataka odgovoran je Milovan Bošković PR, Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike Gruvlend! Beograd (Zemun).

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:

 1. putem e-maila na: info@gruv.rs
 2. poštom na:
  Milovan Bošković PR, Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike Gruvlend!
  Dubrovačka br. 17 
  11000 Beograd-Zemun

Vrste podataka o ličnosti koji se obrađuju:

Milovan Bošković PR, Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike Gruvlend! Beograd (Zemun) (dalje u tekstu: Gruvlend!) razume da vam je Vaša privatnost bitna. Poštujemo Vašu privatnost i štitimo Vaše lične podatke. To uključuje svaku informaciju koja može dovesti do vas kao pojedinca.

Gruvlend! obrađuje Vaše podatke o ličnosti koje ste nam poverili prilikom registracije radi kupovine putem naše internet stranice, prijavom na newsletter na našoj internet stranici, postavljanjem upita o proizvodima kao i prilikom podnošenja reklamacija.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju prilikom registracije radi kupovine putem naše internet stranici su:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • Država
 • Broj telefona
 • E-mail adresa

Podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu registracije radi kupovine putem naše internet stranice prikupljaju se radi kupovine i dostavljanja proizvoda i odnose se samo na nužne podatke koji su nam potrebni za dostavljanje naručenog proizvoda i koriste se samo u tu svrhu.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju putem prijave na newsletter su:

 • E-mail adresa

Prijava na listu za dostavljanje newsletter-a je dobrovoljna, nije obavezna, ne podrazumeva se i za prijavu morate izričito zatražiti dostavu newslettera upisivanjem mail adrese na koju želite da vam se newsletter dostavlja. Prijava za dostavu newslettera nije uslov za kupovinu putem naše internet stranice. Podaci o ličnosti prikupljeni putem prijave za newsletter koriste se isključivo za dostavu newslettera na e-mail adresu upisanu u prijavi od strane korisnika, ne koriste se za druge svrhe, niti se dostavljaju trećim licima.

Podaci o ličnosti koji se mogu prikupljati prilikom pružanja odgovora na Vaše upite o proizvodima i uslugama:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • Država
 • E-mail

Podaci o ličnosti koji se mogu prikupljati prilikom pružanja odgovora na Vaše upite o proizvodima i uslugama ili prilikom rešavanja reklamacija:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • Država
 • E-mail
 • Broj telefona
 • Broj računa
 • Datum računa
 • Fotokopija računa

Registracijom radi kupovine na internet stranici, prijavom za dostavu newsletter-a, slanjem upita na internet stranici i podnošenjem reklamacija, saglasni ste sa načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Politici privatnosti kao i sa čuvanjem i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

Svrha, način obrade i čuvanje podataka o ličnosti:

Gruvlend! obrađuje vaše lične podatke u različite svrhe. Te svrhe su ili proistekle iz zakonskih obaveza kao što je pravo na reklamaciju iz Zakona o zaštiti potrošača ili ugovorne obaveze proistekle iz Uslova korišćenja koji su objavljeni na našoj internet stranici.

Gruvlend! obrađuje Vaše podatke o ličnosti koje ste nam poverili prilikom registracije radi kupovine preko naše internet stranice, putem prijave na newsletter na našoj internet stranici, postavljanjem upita na neku od gore navedenih adresa kao i prilikom podnošenja reklamacija. Podatke prikupljamo u svrhu dostavljanja robe, radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama, radi ogovaranja na Vaše upite kao i prilikom rešavanja reklamacija. Ukoliko ne dostavite navedene podatke nije moguće izvršiti dostavljanje proizvoda, dostaviti newsletter, odgovoriti na upit ili rešiti reklamaciju.

Svi podaci o ličnosti koriste se isključivo u svrhe za koje su prikupljeni i za koje je data saglasnost, odnosno pristanak. Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama, osim u zakonom propisanim slučajevima ili ako nije dat izričit pristanak. Radi dostave proizvoda Gruvlend! deli Vaše podatke sa društvom sa kojim Gruvlend! ima sklopljen ugovor za potrebe dostavljanja kupljenih proizvoda i dostavlja ih isključivo u tu svrhu, pošto u suprotnom nije moguće izvršiti dostavu.

Svi podaci se brišu prestankom svrhe za koju su prikupljeni, nakon isteka perioda za koji je dat pristanak, povlačenjem pristanka na obradu podataka, prestankom ugovornog odnosa ili nakon isteka garantnog roka kupljenog proizvoda, a najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza povezanih sa čuvanjem podataka o ličnosti, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog okončanja postupaka po prigovoru u skladu sa važećim propisima

Moguće je da se umesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom slučaju se trajno uklanjaju svi podaci povezani sa ličnosti uz uslov da su zadovoljeni svi zakonski uslovi.

Na Vaš zahtev, radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama, dogovora oko dostavljanja proizvoda, radi važnih obaveštenja vezanih za Vašu kupovinu, u svrhu rešavanja reklamacija ili odgovaranja na Vaše upite sa Vama stupamo u kontakt preko kanala komunikacije za koje ste nam dali pristanak kako je navedeno u pojedinačnoj saglasnosti ili istim kanalom komunikacije kojim ste Vi nas kontaktirali prilikom postavljanja upita. Kanali komunikacije mogu biti:

 • E-mailom
 • Poštom
 • Telefonski
 • SMS-om
 • Viber-om
 • Whats App-om
 • Putem Facebook-a
 • Putem Instagram-a

Obračanjem Gruvlend!-u na navedeni način dajete saglasnost da Vam odgovorimo istim kanalom komunikacije na koji ste postavili upit i da Vaše podatke o ličnosti koje ste nam dali čuvamo trajno ako je reč o reklamaciji, odnosno, ako je reč o nekom drugom upitu na najduže 5 godina od poslednjeg kontakta.

Politika kolačića

Gruvlend! na svojim stranicama koristi kolačiće (cookies) – skup podataka koje generiše server i koje web-pregledač čuva na disku korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Datoteke nastaju kada web-pregledač  na uređaju korisnika učita posećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke web-pregledaču i izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Kolačići se upotrebljavaju za bolje korisničko iskustvo s potpunim funkcionalnostima korišćene aplikacije, a mogu biti privremeni (čuvaju se samo tokom poseta internetskim stranicama) ili trajni (na računaru korisnika ostaju sačuvani i posle posete).

Gruvlend! koristi kolačiće koji ne sadrže lične podatke i isti se koriste za personalizovanje sadržaja i analize poseta.

Gruvlend! koristi kolačiće treće strane radi dobijanja statističkih podataka o posećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice.  Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o web-pregledaču, operativnom sistemu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Gruvlend! se služi statistikom Google Analytics.

Upravljanje saglasnostima:

Kupovinom proizvoda putem naše internet stranice ili prijavom na newsletter Gruvlend!-u dajete dozvolu za korišćenje i čuvanje podataka o ličnosti u marketinške svrhe sve dok ne povučete saglasnost, odnosno, odjavite se od primanja newsletter-a.

Saglasnost možete bilo kada povući jednako lako kako ste je dali bez navođenja razloga i to klikom na link u marketinškom newsletter-u.

Alternativno, opoziv saglasnosti možete izvršiti i putem elektronske pošte: info@gruv.rs ili putem pošte na adresu: Milovan Bošković PR, Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike Gruvlend!, Beograd – Zemun, Dubrovačka br. 17. Po opozivu saglasnosti Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u svrhe marketinga i više nećete primati newsletter.

Ako ponovo želite da date svoj pristanak i da primate newsletter, to možete učiniti na isti način na koji ste se inicijalno prijavili za primanje newsletter-a.

Opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Prava korisnika u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo:

Korisnik u svako doba ima sledeća prava:

 • pravo na informaciju o obradi podataka o ličnosti, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, svrsi i pravnom osnovu za obradu podataka o ličnosti;
 • pravo na uvid u podatke o ličnosti koji se odnose na tog korisnika;
 • pravo da mu se dostavi kopija podataka o ličnosti koji se obrađuju;
 • pravo na opoziv pristanka na obradu podataka o ličnosti u svakom trenutku. Opozivom pristanka prestaje obrada podataka o ličnosti. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu datog pristanka pre opoziva;
 • pravo na ispravak ili dopunu u slučaju ako se obrađuju podaci o ličnosti koji su netačni ili nepotpuni;
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, opoziv pristanka, u slučaju podnošenja prigovora na obradu podataka, odnosno, u slučajevima nezakonite obrade podataka o ličnosti;
 • pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena tačnost podataka tokom perioda provere tačnosti tih podataka, obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka, rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili ako je podnesen prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica;
 • pravo na prenos podataka drugom rukovaocu kada je to tehnički izvodivo;
 • pravo na podnošenja prigovora u vezi obrade podataka o ličnosti Gruvlend!-u;
 • pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nas kontaktirati na gore navedene podatke za kontakt.

Pravo na prigovor Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti:

Ako imate prigovor u vezi sa načinom na koji koristimo Vaše podatke, možete kontaktirati Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pisanim putem na adresu:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralјa Aleksandra 15
11000 Beograd